parare - autisme is ons specialisme
HOME
parare - autisme is ons specialisme

Begeleiding door parare

Jongeren met autisme hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Dit kan haaks staan op de behoefte van ouders en brusjes in het gezin. Het lijkt vaak of alles draait om degene met autisme en dat iedereen zich moet schikken om de vrede te bewaren.

Dit is altijd de rode draad tijdens het begeleidingstraject. Parare helpt een balans te vinden tussen eigen belang en andermans belang. Rekening houdend met elkaar zonder voorbij te gaan aan ieders eigenheid.

Parare biedt hulp op de volgende punten:
 • Bieden van structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid
 • Verbeteren van onderlinge verstandhouding in de thuissituatie
 • Conflicthantering
 • Verbeteren schoolprestaties
 • Huiswerkbegeleiding
 • Zelfstandigheidstraining
 • Verslavingsproblematiek
 • Dagbesteding
 • Voorkomen van sociaal isolement
 • Indien nodig doorverwijzen naar behandelinstanties
 • Ouders en /of jongeren in contact brengen met lotgenoten
home > begeleiding